Mijn Visie

De maatschappij verandert steeds sneller. Sociale media, zoals twitter en facebook, brengen burgers en belangenorganisaties razendsnel op de hoogte van veranderingen in hun directie omgeving. Met dezelfde snelheid weten al deze belanghebbenden ook hun bezwaren in te brengen bij elke ophanden zijnde wijziging in de buitenruimte.
Serieuze aandacht voor alle stakeholders en het zorgvuldig kanaliseren van
de inbreng door belangstellenden is echter van het grootste belang. Mijn persoonlijke visie is dat alleen het samen brengen van verschillende inzichten tot duurzame eindresultaten kan leiden.

Mijn Missie

Met mijn persoonlijke inbreng, kennis en ervaring weet ik de soms tegenstrijdige belangen van alle betrokkenen te bundelen tot gemeenschappelijke doelen. Ik ga op zoek naar gezamenlijke belangen om daarmee een zo breed mogelijk draagvlak te creƫren. Door mijn persoonlijke aandacht voor het individu wordt vertrouwen gewekt.